heyrət

heyrət
1. is. Qeyri-adi, gözlənilməz, qəribə, anlaşılmaz bir şeydən, hadisədən çaşqınlıq halı; təəccüb. Usta Murtuz heyrətindən qayıdıb aşağı baxdı. M. C.. <Oğlan> yəqin mənim üzümdə heyrət əlaməti görüb əlavə etdi. M. Rz.. Heyrət almaq (götürmək, aparmaq) – çaşıbqalmaq, heyrət etmək. <Qoşunəli:> Baba, necə fikir dəryasında üzməyim, məni heyrət aparıbdır. . Ə. H.. Kərəmi heyrət alır; Kərəm xəyala dalır. S. V.. Heyrət etmək – təəccüblənmək, heyrətlənmək, təəccüb etmək. <Qadın Xəlilə:> Siz belə ailə dostu olduğunuz halda indiyə qədər subay qaldığınıza heyrət edirəm. . Ç.. Heyrət içində (içərisində) – təəccüblənmiş halda, təəccüb içərisində, təəccüblənərək. Qızılgül kimidir isti yanaqlar; Heyrət içindədir gələn qonaqlar. . S. V.. Ətrafa baxdıqca <Aydının> qara gözləri heyrət içərisində yanırdı. H. Seyidbəyli. Heyrətdə qoymaq – 1) bax heyrətə salmaq; 2) valeh etmək, heyran etmək. Heyrətdə qoyur səni; Çılpaq qadın vücudunun kamil cizgiləri. R. R.. Heyrətə gəlmək (düşmək, dalmaq) – bax heyrət etmək. Bu iki həmşəhərlilər bir-birinə rast gəldikdə heyrətə dalıb qaldılar. Ç.. Heyrətə düşmüş (f. sif.) bağban, saçları çiyinlərindən üzüaşağı tökülən Həcəri gördü və heyrətlə süstləşib dayandı. S. R.. Heyrətə salmaq (gətirmək) – təəccübləndirmək, heyrətləndirmək, təəccübə salmaq. Oxu! Qüvvət gəlsin şerə, sənətə; Könlümün quşunu gətir heyrətə. M. Müş..
2. Heyrətlə şəklində zərf – təəccüblə, heyrət edərək, heyranlıqla. Əlisəfa gözlərini heyrətlə döyməyə başladı. S. H.. <Kərimov> heyrətlə Məmmədova baxdı. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • heyrətlənmə — «Heyrətlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətlənmək — f. Heyrət etmək, təəccüblənmək, təəccüb etmək. Kazım fəqət xəbərsizdi bu işdən; Gəldi, gördü, heyrətləndi bir qədər. M. Müş.. Mənsə heyrətləndim, sözün doğrusu; Dedim, nə olmuşdur? Nə danışır bu? S. V.. Bu heyrətlər donuqları heyrətləndirər; Bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətbəxş — ə. və f. bax: heyrətəngiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heyrətrəs — ə. və f. heyrətə salan, çaşdıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heyrətzədə — ə. və f. heyrətlənmiş, mat qalmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heyrətləndirmə — «Heyrətləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətamiz — sif. <ər. heyrət və fars. . . . . amiz> Heyrət doğuran, qəribə, heyrətə salan, təəccüblə, gözlənilməz, heyrətəngiz. Heyrətamiz mənzərə. – Dünya hadisələri heyrətamiz bir sürətlə inkişaf edir, insanları hər gün yeni bir vaqiə qarşısında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətli — sif. Heyrət doğuran, gözlənilməz, qəribə, heyrətə salan; təəccüblü, heyrətamiz, heyrətəngiz. <Dərviş> heyrətli və kəskin bir nəzərlə baxınıb durur. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətləndirmək — f. Heyrət doğurmaq, heyrətə salmaq, təəccübləndirmək. <Abışın> səsi Qədiri daha da heyrətləndirirdi. M. C.. Cavan leytenantın gözlərindəki mətinlik, gizli ehtiras və odlu yalvarış onu heyrətləndirirdi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətəngiz — <ər. heyrət və fars. . . . əngiz> bax heyrətamiz. Nigar heyrətəngiz bir sima ilə baxdı, düşündü və böyük qardaşına fikrini açıq söyləməyə cəsarət eləmədi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”